ôi cảm thấy hạnh phúc khi có một người hiểu mình, có một người yêu mình và có một người làm mình vui. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi chưa bao giờ để 3 em nó gặp nhau. 😃Video: Check in đồng cỏ lau

Nguồn https://www.facebook.com/giang.phuong.btn

Written by