Uncategorized

Widgetsmith – ứng dụng tạo widget có thể tùy chỉnh cực cao vào màn hình chính iOS 14

Widgetsmith – ứng dụng tạo widget có thể tùy chỉnh cực cao vào màn hình chính iOS 14 – Widgetsmith cũng hỗ trợ các widget được hẹn giờ, cho phép bạn thay thế widget trên màn hình chính vào một thời điểm cụ thể trong ngày. Ví dụ: bạn có thể tạo

Read More